/ Мэдээ мэдээлэл / “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР” АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

“НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР” АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

“НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР” АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН

БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ ИЛТГЭХ ХУУДАС

2015.04.01                                                                                                     Улаангом сум

          Тус цагдаагийн газрын даргаар батлуулсан хуваарын дагуу Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгаас 2015.03.31-ний өдөр Улаангом сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэр шинэ Битүү захын урд талбайд 10-12 цагийн хооронд “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаа.

          “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээнд цагдаагийн газрын тасаг албадын алба хаагч нар оролцож тасгийн 1 дүгээр улирлын байдлаар хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан мэдээг иргэд олон нийтэд танилцуулж, санамж, сэрэмжлүүлэг, гарын авлага материал тарааж ажилласан. Үүнд

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасгаас 4 офицер, 2 ахлагчийн бүрэлдэхүүнтэй оролцож,  өөрийн албаны үйл ажиллагааг сурталчилсан хулдаасан самбар, фото зураг бүхий эвхмэл самбарууд байрлуулж, албаны үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэж байгаа тусгай хэрэгслийг байрлуулан сурталчилж, зам тээврийн осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр иргэдэд тарааж өгөх материалыг урьдчилан бэлтгэн тарааж  иргэдэд үйлчлэх үеэр албаныхаа талаар сурталчилгаа хийв.

Тасгаас 2015 оны 01 дүгээр улиралд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын танилцуулга, нөхцөл байдлын мэдээг иргэдэд танилцуулж, орон нутгийн МВС, САМА телевизээр мэдээ, мэдээлэл хийв.

Иргэд жолооч нарт Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Замын хөдөлгөөний дүрэм, Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн холбогдох заалтуудаар болон жолооны эрх сэргээх, үнэмлэх нөхөн авах талаар 12 төрлийн 450 ширхэг санамж, зөвлөмж бэлтгэн тарааж, иргэдээс 10 санал, 15 хүсэлт  хүлээн авч, ирүүлсэн  санал, хүсэлийг газар дээр нь шийдвэрлэж, 39  иргэдэд зөвлөгөө өгч ажиллав.

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгаас 2015 оны 1-р улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлаа иргэдэд танилцуулж, орон байр болон малын хулгай, авлигалын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор холбогдох хуулийн хүрээнд зөвлөгөө өгч ажиллав.

Арга хэмжээний хүрээнд иргэдэд зөвлөмж өгөхийн зэрэгцээ хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нийт 100 ширхэг сэрэмжлүүлэг, боршуур тарааж ажиллав.

“Нээлттэй хаалга”-ны өдөрлөгийн үеэр иргэдээс амаар болон бичгээр санал хүсэлт, гомдол ирүүлээгүй бөгөөд  цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа хурдан шуурхай, иргэдэд хүрч үйлчилж байгаа талаар талархалаа илэрхийлж байсан.

Сүүлийн үед орон байрны хулгайн гэмт хэрэг үйлдэгдэж байгаатай холбогдуулан “Шинэ Улаангом” зах болон ойр орчны аж нэгж, иргэдийн  агуулах, байр, дэлгүүрийн харуул хамгаалалт, камержуулалт, гэрэлтүүлгийг шалгахад шаардлага хангахуйц түвшинд байхгүй байсан бөгөөд энэ талаар хариуцсан хэсгийн байцаагч, цагдаа нарыг үүрэгжүүлж зөрчлийг засуулахаар болсон.

          Хэсгийн байцаагч нар “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээний үеэр нийт 148 хүнд орон байр, халаасны хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр санамж сэрэмжлүүлэг тарааж, яриа ухуулга хийж 18 хүний  санал хүсэлтийг хүлээн авч ажиллаа.

Иргэдээс дараах санал, хүсэлтийг гаргаж байна. Үүнд:

1. Битүү захын камерын нягтрал муу байна, хулгайд эд зүйлээ алдаад бичлэгээ шүүж үзтэл авсан хүнийх нь царай зүс, өмсөж явсан хувцасны өнгө тодорч гарахгүй байна. Ер нь битүү зах гэхгүй зах дорорхи эгнээ болгоныг хяналтын камер, гэрэлтүүлэгтэй болгуулмаар байна. Захын удирдлагуудад энэ талаар уламжуулж өгнө үү !

2.  Зах тарах үеэр согтуу хүмүүс ихэсдэг ба архины мөнгө, төгрөг нэхэж салдаггүй. Зах дээр цагдаагийн эргүүлийг зөв оновчтой зохион байгуулж ажилламаар байна, ялангуяа 16-18 цагийн хооронд цагдаагийн эргүүлийг зах дотор сайн явуулмаар байна.

3.  Одоо дулааны улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан зах дотор согтуу хүмүүс ихэсдэг ба цагаан идээ зардаг хүмүүс шимийн архи зардаг асуудлууд гардаг, энэ тал дээр анхаарч ажилламаар байна.

4.  Замын цагдаагийн алба хагчид тийм ноцтой биш зөрчил дээр сануулж явуулж баймаар байна, харилцааны соёл дээр анхаармаар байна.

5. Улаангом сумын 6 дугаар баг 10-15 тоот хашааны ард талын эзгүй хашааны амбаарт залуучууд цугларч архидалт явагдаж байна.

6.  Улаангом сумын 4 дүгээр багт байрлах 20 айл нэртэй хүнсний дэлгүүр нь 22 цагаас хойш согтууруулах ундаа худалдан борлуулж байна, нууцаар тамхи зараад байна. Хязгаарлалт тогтоомоор байна.

7.  Замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нарт замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцуулах, жолооч нарын ёс зүй,  харилцааны талд анхаарч хэвлэл мэдээлэлээр сургалт зохион байгуулах зэрэг санал хүсэлт гаргасныг илтгэн танилцуулж байна.

          Увс аймаг дахь Цагдаагийн газрын сэтгэл зүйч О. Ану би “Нээлттэй хаалга”-ны өдөрлөгт оролцож “Цагдаагийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж”-ийн судалгааг авч ажиллаа. Энэ хугацаанд нийт 84 хүнээс судалгаа авч ажилласан ба судалгааны үр дүнг илтгэх хуудсанд хавсаргасан болно.  

Санал асуулга

 1. Увс аймаг дахь Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд тавих таны үнэлгээ

А. Маш сайн-27

Б. Дунд зэрэг-56

В. Муу           сайн-1

 1. Цагдаагийн газрын алба хаагчдийн харилцааны соёлд өгөх таны үнэлгээ

А. Маш сайн-24

Б. Дунд зэрэг-50

В. Муу-10

 1. Алба хаагчдийн мэргэжлийн ур чадварт өгөх таны үнэлгээ

А. Маш сайн-31

Б. Дунд зэрэг-50

В. Муу       хариулаагүй-3

 1. Цагдаагийн газрын замын цагдаагийн алба хаагчдад өгөх таны үнэлгээ

А. Маш сайн-25

Б. Дунд зэрэг-51

В.  Муу-7    хариулаагүй-1

 1. Цагдаагийн газрын эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэдэг алба хаагчдад өгөх таны үнэлгээ

А. Маш сайн-49

Б. Дунд зэрэг-34

В. Муу -1

 1. Цагдаагийн газрын хэсгийн байцаагч, багийн цагдаа нарт өгөх таны үнэлгээ

А. Маш сайн-27

Б. Дунд зэрэг-48

В. Муу-5

 1. Цагдаагийн алба хаагчдийн харилцааны соёлд өгөх таны үнэлгээ

 

 

  Маш сайн

 

     Сайн

Дундаж

    Муу

  Мэдэхгүй

Хариулаагүй

Дуудлага хүлээн авагч

26

27

13

1

13

4

Хэрэг бүртгэгч

11

23

12

21

31

5

Мөрдөн байцаагч

7

17

16

3

33

8

Хэсгийн байцаагч

10

17

15

2

30

9

Жижүүрийн офицер

13

21

15

2

27

6

Дарга , удирдлагууд

12

16

15

1

31

9

 

            Олон нийттэй харилцах албанаас орон нутгийн САМА, MBC телевизүүдээр “Нээлттэй өдөр” арга хэмжээний зорилгын талаар болон сэтгүүлчдээс асууж тодруулсан асуултад хариулж, байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчилан ажиллаа. Арга хэмжээний явц үр дүнг гэрэл зургаар бэхжүүлж, холбогдох мэдээллийг цагдаагийн газрын сайтанд байршуулан ажиллаа.

 

          ИЛТГЭХ ХУУДАС БИЧСЭН: ОНХАХ АХЛАХ БАЙЦААГЧ,

                                     ЦАГДААГИЙН ХОШУУЧ                       Ү.БААСАНЖАВ

 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Lyza:
188.143.232.27
I donÂ’t really like renmnoemdicg anything I have not used myself so all I can suggest is to google for - outsourcing writing services - or something similar, plus you can request writing services from forum members on many forums.
2016-05-17 02:44:51
Tasmine:
188.143.232.32
Our stories are not the same, but I think that we have come along similar paths growing up. It is so hard to find weight stacking back on and feel hopeless. I have been there so many times. I am reading a book that has been helping me. But <a href="http://zepdccqym.com">it#&8217;s</a> a daily thing to make good habits form and not fall into the abyss.
2016-05-17 15:09:08
Xannon:
188.143.232.32
I am glad that I could be of help to you. Please continue to visit for some major updates for your future. be sure to fill out an apolicatipn and get even more great ideas. With the SFM it is common practice to receive $ 800.00 to $4000.00 COMMISSIONS from your efforts online. learn how to become a six figure earner like me. thanks again, Ron http://llmnecjdp.com [url=http://teuvsubk.com]teuvsubk[/url] [link=http://boiqvee.com]boiqvee[/link]
2016-05-18 12:17:08
Judy:
188.143.232.32
Morning all!Feeling a lot better today, lots of work today but a new post tonight for <a href="http://wanpwfb.com">yo..kuThan.s</a> for the e-mails too! I love you guys!
2016-05-18 19:46:40
Kaydence:
188.143.232.27
Thank you for this. It&#8217;s good just to hear that I&#8217;m not alone sometimes. I definitely close myself off more than I should, but at the end of the day I&#8217;m more coaroftmble that way, I think, than expending a lot of energy where it isn&#8217;t necessary trying to explain myself. Cheers to introverts! http://vodjyt.com [url=http://miurkwdhfhh.com]miurkwdhfhh[/url] [link=http://kxcsos.com]kxcsos[/link]
2016-05-19 22:35:56
Apilibrentinee:
178.137.83.166
First things first, you should set a hard and fast target date because you may completely quit, such as 2-3 weeks from now. Thus, if your muscles inside the penile area are relaxed, more blood will enter the penis and an erection will occur.
2017-08-24 15:15:36
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. https://helloworld.com?h=267f364563b713103206935b0199e8ea&:
220.248.188.75
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. https://helloworld.com?h=267f364563b713103206935b0199e8ea&
2020-12-15 13:28:40
TravisSeify:
178.159.37.105
viagra online without prescription <a href=" https://edviagralove.com/# ">what drugs should not be taken with viagra?</a> how much is viagra at walmart
2022-03-31 11:47:43
ArtrGotte:
178.159.37.60
cialisi <a href=" https://cls20.com/# ">cialis mit dapoxetine</a> cialis dose
2022-04-03 20:34:58
StroShino:
178.159.37.60
ivermectin dose scabies <a href=" https://stromectolns.com/# ">stromectol amazon</a> ivermectin drops
2022-04-06 06:45:46
Edwardjuits:
178.159.37.60
cialis how does it work <a href=" http://cialiscnd.com/# ">cialis overnight online</a> cialis payment paypal
2022-04-09 01:06:00
Edwardjuits:
178.159.37.60
cialis med dapoxetine <a href=" http://cialiscnd.com/# ">cialis hk</a> buy cialis generic
2022-04-10 11:58:33
Frankentit:
178.159.37.60
doxycycline 100mg cost australia <a href=" http://doxycyclinefast.store/# ">doxycycline tablet</a> doxycycline over the counter india
2022-04-12 12:53:49
Frankentit:
178.159.37.60
prednisone 40mg <a href=" https://prednisoneus.shop/# ">prednisone for sale no prescription</a> prednisone buy no prescription
2022-04-14 01:34:34
Frankentit:
178.159.37.60
clomid over the counter south africa <a href=" http://clomidfast.site/# ">order clomid from india</a> can you buy clomid online in australia
2022-04-15 10:33:36
Frankentit:
178.159.37.60
cost of doxycycline in india <a href=" https://doxycyclineen.shop/# ">doxycycline price canada</a> doxycycline generic brand
2022-04-16 20:35:29
Frankentit:
178.159.37.60
amoxicillin 500mg price <a href=" https://amoxilmst.com/# ">buy amoxicillin without prescription</a> where can i get amoxicillin
2022-04-18 03:16:13
Frankentit:
178.159.37.60
doxycycline 100 mg tablet <a href=" https://doxycyclinemst.com/# ">doxycycline cap price</a> doxycycline 1mg
2022-04-19 09:43:58
Frankentit:
178.159.37.60
ed cure <a href=" https://drugsmst.com/# ">do i have ed</a> 100mg viagra without a doctor prescription
2022-04-20 15:59:00
Haroldcok:
178.159.37.60
ed meds online <a href=" https://drugsus.shop/# ">erectile dysfunction pills</a> ed treatment drugs
2022-04-22 04:09:59
Haroldcok:
178.159.37.60
ed in young men <a href=" http://drugsfast.store/# ">ed medication online</a> best non prescription ed pills
2022-04-23 11:04:02
Haroldcok:
178.159.37.60
pain medications without a prescription <a href=" http://drugsfast.store/# ">new ed drugs</a> ed medications over the counter
2022-04-24 17:01:38
Haroldcok:
178.159.37.60
medications list <a href=" https://drugsus.shop/# ">drugs online</a> medications online
2022-04-25 22:59:17
Stacytop:
178.159.37.60
canadian drugs online <a href=" http://cheapdrugs.store/# ">erection pills that work</a> ed devices
2022-04-28 03:18:23
Stacytop:
178.159.37.60
prednisone 20mg capsule <a href=" http://deltasone.store/# ">prednisone 20mg price in india</a> prednisone canada prescription
2022-04-29 15:28:57
Stacytop:
178.159.37.60
erectile dysfunction medication <a href=" http://cheapdrugs.store/# ">comfortis without vet prescription</a> pills for ed
2022-05-01 03:28:40
Stacytop:
178.159.37.60
ivermectin for canaries <a href=" http://stromectol.icu/# ">ivermectin human</a> ivermectin for birds
2022-05-02 09:16:17
CharlesNog:
178.159.37.60
<a href=" https://stromectol.company/# ">ivermectin for rabbits mites</a> ivermectin toxicity in dogs
2022-05-03 15:27:16
JamesInsut:
178.159.37.44
male enhancement pills <a href=" https://cheapdrugsmrt.com/# ">canadian drugs online</a> canada ed drugs
2022-05-05 15:14:37
JamesInsut:
178.159.37.44
cheaper alternative to cialis <a href=" https://cialismrt.com/# ">cialis usa prescription</a> how to get cialis cheap
2022-05-06 06:34:59
JamesInsut:
178.159.37.44
60 mg prednisone daily <a href=" https://prednisonemrt.com/# ">cheap prednisone</a> generic prednisone tablets
2022-05-06 20:09:26
JamesInsut:
178.159.37.44
buy real cialis on line us with american express florida <a href=" https://cialismrt.com/# ">dapoxetin,cialis</a> cialis forsale
2022-05-07 10:57:51
JamesInsut:
178.159.37.44
cialis pill canada <a href=" https://cialismrt.com/# ">cialis pills</a> cialis generic
2022-05-08 01:55:09
JamesInsut:
178.159.37.44
viagra,cialis india <a href=" https://cialismrt.com/# ">cialis usa online</a> online buy cialis
2022-05-08 16:58:56
JamesInsut:
178.159.37.44
cialis online mastercard <a href=" https://cialismrt.com/# ">cialis 20 mg best price</a> cialis generic purchase
2022-05-09 07:57:49
Gregoryhic:
178.159.37.44
buy propecia no prescription <a href=" https://finasteridemen.com/# ">propecia 5mg sale</a> propecia india
2022-05-11 13:19:45
Gregoryhic:
178.159.37.44
finasteride 5 mg prices <a href=" https://finasteridemen.com/# ">buy propecia canada</a> buy cheap propecia
2022-05-12 04:59:25
Gregoryhic:
178.159.37.44
buy finasteride no rx <a href=" https://finasteridemen.com/# ">finasterid</a> propecia 5mga
2022-05-13 06:51:10
Gregoryhic:
178.159.37.44
finasteride and propecia <a href=" https://finasteridemen.com/# ">finasterid</a> propecia prescription online
2022-05-13 22:23:12
Gregoryhic:
178.159.37.44
buy anti biotics without prescription <a href=" https://canadapillsshop.com/# ">buy prescription drugs from canada</a> prescription drugs without prior prescription
2022-05-14 13:59:34
Gregoryhic:
178.159.37.44
online ed medications <a href=" https://edpillcanada.com/# ">what are ed drugs</a> ed pills that work
2022-05-15 05:34:05
Gregoryhic:
178.159.37.44
finasteride <a href=" https://finasteridemen.com/# ">purchase propecia no prescription</a> where to buy propecia
2022-05-15 21:05:28
StromDiC:
178.159.37.44
stromectol <a href=" https://stromectoldrs.com/# ">stromectol without a doctor prescription</a> stromectol for humans for sale
2022-05-17 07:54:19
StromDiC:
178.159.37.44
buy prescription online from india <a href=" https://indiadrs.online/# ">buy medication online from india</a> india pharmacies shipping to usa
2022-05-18 15:00:06
DouglasOrede:
178.159.37.44
stromectol for humans for sale <a href=" https://stromectolive.com/# ">stromectol 3 mg tablets price</a> ivermectin without a doctor prescription
2022-05-19 14:14:13
DouglasOrede:
178.159.37.44
tadalafil <a href=" https://cialistlf.com/# ">cialis from india</a> cialis
2022-05-20 05:56:05
DouglasOrede:
178.159.37.44
clomid tablets <a href=" https://clomidclo.com/# ">clomid tablets for sale</a> where to buy cheap clomid online
2022-05-20 21:32:39
DouglasOrede:
178.159.37.44
sildenafil 100 mg lowest price <a href=" https://viagrasln.com/# ">price for viagra</a> sildenafil citrate tablets 100 mg
2022-05-21 13:23:17
DouglasOrede:
178.159.37.44
tadalafil tablets 20 mg india <a href=" https://cialistlf.com/# ">lowest price tadalafil</a> tadalafil without a doctor's prescription
2022-05-22 05:07:18
DouglasOrede:
178.159.37.44
clomid tablets for sale <a href=" https://clomidclo.com/# ">where to buy cheap clomid online</a> clomid for sale canada
2022-05-22 20:53:32
EugenepeX:
178.159.37.44
ivermectin kills cancer <a href=" https://stromectol.company/# ">stromectol 12 mg tablets</a> ivermectin for demodex mites in humans
2022-05-23 11:55:56
EugenepeX:
178.159.37.44
stromectol tablets for humans <a href=" https://stromectol.company/# ">stromectol for humans for sale</a> stromectol for sale
2022-05-24 04:10:27
EugenepeX:
178.159.37.44
stromectol tablets for humans <a href=" https://stromectol.company/# ">stromectol for sale</a> stromectol 12 mg tablets
2022-05-24 20:16:36
Raymondtet:
178.159.37.44
where to buy viagra online <a href=" https://viagrasus.com/# ">viagra pills</a> cost of viagra
2022-05-25 16:34:31
Raymondtet:
178.159.37.44
viagra without a doctor prescription usa <a href=" https://viagrasus.com/# ">viagra tablets for men</a> viagra without a doctor prescription usa
2022-05-27 00:31:55
Robertcax:
178.159.37.44
canada customs and cialis <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">tadalafil</a> generic cialis and overnight
2022-05-27 17:43:55
Robertcax:
178.159.37.44
cialis 200 mg price <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">generic tadalafil 20mg india</a> cialis tadalafil & dapoxetine
2022-05-28 10:23:08
Robertcax:
178.159.37.44
get online cialis without prescription overnight <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">tadalafil</a> cialis on lone
2022-05-29 03:09:33
Robertcax:
178.159.37.44
cialis in canada <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">tadalafil</a> generic cialis tadalafil 20mg
2022-05-29 19:28:13
Robertcax:
178.159.37.44
cialis black wirkung <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">cialis for daily use cost</a> by cialis tablets in frankfurt pharmacy
2022-05-30 11:43:22
Robertcax:
178.159.37.44
cheap cialis 40 mg <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">best price for daily cialis</a> cialis with dapoxetine review
2022-05-31 04:02:54
RalphArbig:
178.159.37.105
voucher cialis index <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">tadalafil without a doctor's prescription</a>
2022-06-03 18:42:08
Iverwepe:
178.159.37.44
stromectol canada <a href=" https://stromectolgf.com/# ">ivermectin brand name</a>
2022-06-05 08:37:55
ChesterCot:
178.159.37.60
https://stromectolgf.com/# ivermectin canada
2022-06-05 09:16:17
StromBoaro:
178.159.37.142
<a href=https://stromectolgf.online/#>stromectol ireland</a> stromectol price us
2022-06-06 08:56:36
StevenLew:
178.159.37.60
https://drwithoutdoctorprescription.com/# meds online without doctor prescription
2022-06-10 12:48:38
CameronBot:
178.159.37.44
best non prescription ed pills <a href=" https://drwithoutdoctorprescription.online/# ">discount prescription drugs</a>
2022-06-10 16:55:44
RalphArbig:
178.159.37.105
buy cialis canada paypal <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">purchase cheap cialis</a>
2022-06-11 04:21:32
ThomasTesty:
178.159.37.142
<a href=https://drwithoutdoctorprescription.com/#>buy prescription drugs without doctor</a> legal to buy prescription drugs from canada
2022-06-11 19:03:40
CameronBot:
178.159.37.44
carprofen without vet prescription <a href=" https://drwithoutdoctorprescription.online/# ">canadian drugs online</a>
2022-06-12 03:53:22
RalphArbig:
178.159.37.105
cheap cialis by post <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">best price for daily cialis</a>
2022-06-12 05:53:27
Michaelkatty:
178.159.37.105
https://sildenafilmg.shop/# viagra amazon
2022-06-17 08:16:38
JamisonRib:
178.159.37.142
100mg viagra <a href=" https://sildenafilmg.com/# ">viagra for men</a> https://sildenafilmg.shop/# viagra over the counter walmart <a href=https://sildenafilmg.com/#>100mg viagra</a> viagra amazon
2022-06-17 10:05:23
MichaelBek:
178.159.37.60
<a href=https://sildenafilmg.online/#>best over the counter viagra</a> viagra from india
2022-06-17 23:43:03
Michaelkatty:
178.159.37.105
https://sildenafilmg.com/ viagra over the counter
2022-06-18 07:20:09
JamisonRib:
178.159.37.142
generic viagra walmart <a href=" https://sildenafilmg.com/# ">viagra pills</a> https://sildenafilmg.online/# where to buy viagra online <a href=https://sildenafilmg.online/#>viagra without a doctor prescription</a> generic viagra walmart
2022-06-18 18:25:10
Michaelkatty:
178.159.37.105
https://sildenafilmg.com/ where to buy viagra
2022-06-19 06:09:11
JamisonRib:
178.159.37.142
best over the counter viagra <a href=" https://sildenafilmg.online/# ">where to buy viagra online</a> https://sildenafilmg.shop/# best over the counter viagra <a href=https://sildenafilmg.online/#>buy viagra online canada</a> where to buy viagra online
2022-06-20 10:18:44
MichaelBek:
178.159.37.60
<a href=https://sildenafilmg.shop/#>viagra shop</a> viagra online usa
2022-06-20 15:29:56
Raymondemeft:
178.159.37.60
prednisone price australia <a href=" https://prednisoneforsale.store/# ">prednisone generic brand name</a>
2022-06-21 18:24:45
Georgeguh:
178.159.37.105
prednisone pills cost <a href=" https://prednisoneforsale.store/# ">prednisone 5 mg tablet without a prescription</a>
2022-06-22 03:27:25
Shelbyknope:
178.159.37.142
<a href=https://amoxilforsale.best/#>amoxicillin pharmacy price</a> where can you buy amoxicillin over the counter
2022-06-22 08:59:13
RobertHow:
178.159.37.60
buy zithromax online with mastercard <a href=" https://zithromaxforsale.shop/# ">zithromax capsules price</a>
2022-06-22 20:03:51
Georgeguh:
178.159.37.105
doxycycline 1mg <a href=" https://doxycyclineforsale.life/# ">doxycycline medicine</a>
2022-06-22 22:27:57
RickyDuG:
178.159.37.44
<a href=https://zithromaxforsale.shop/#>can you buy zithromax over the counter in mexico</a> purchase zithromax online
2022-06-23 00:13:49
Stephenunfig:
178.159.37.44
https://amoxilforsale.best/# amoxicillin online purchase
2022-06-23 03:45:34
Georgeguh:
178.159.37.105
amoxicillin 500 mg <a href=" https://amoxilforsale.best/# ">buy amoxicillin 500mg uk</a>
2022-06-23 17:38:40
Shelbyknope:
178.159.37.142
<a href=https://amoxilforsale.best/#>amoxicillin without prescription</a> amoxicillin from canada
2022-06-23 22:43:58
Raymondemeft:
178.159.37.60
https://buylipitor.store/# buy lipitor online australia
2022-06-24 12:03:23
Philipzed:
178.159.37.105
tamoxifen and antidepressants <a href=" https://buynolvadex.store/# ">generic tamoxifen</a> https://buylasix.icu/# lasix 100mg <a href=https://buylipitor.store/#>buy lipitor 10mg</a> buy lipitor cheap
2022-06-25 05:08:35
RickyDuG:
178.159.37.44
metformin 500 for sale <a href=" https://buymetformin.best/# ">where can i purchase metformin 1000 mg without prescription</a> https://buylasix.icu/# lasix side effects <a href=https://buynolvadex.store/#>tamoxifen bone density</a> where to get nolvadex
2022-06-25 12:34:44
Philipzed:
178.159.37.105
lipitor 40 mg price <a href=" https://buylipitor.store/# ">lipitor 10 mg tablet</a> https://buytadalafil.men/# buy tadalafil 100mg <a href=https://buymetformin.best/#>metformin 500 mg price south africa</a> metformin hydrochloride 500 mg
2022-06-26 06:35:04
Anthonypek:
178.159.37.44
https://buymetformin.best/# best metformin brand
2022-06-26 10:11:55
Edwardtar:
178.159.37.142
real metformin mexico <a href=" https://buymetformin.best/# ">buy metformin no prescription canadian pharmacy online</a>
2022-06-26 23:05:45
WilliamFek:
178.159.37.60
how much is tadalafil <a href=" https://buytadalafil.men/# ">buy tadalafil online australia</a>
2022-06-27 06:27:24
Raymondemeft:
178.159.37.60
https://buynolvadex.store/# alternative to tamoxifen
2022-06-27 09:05:22
Philipzed:
178.159.37.105
tadalafil 2 <a href=" https://buytadalafil.men/# ">tadalafil generic otc</a> https://buylasix.icu/# lasix 100 mg <a href=https://buylipitor.store/#>lipitor 10mg price singapore</a> best price for lipitor
2022-06-27 11:42:37
Anthonypek:
178.159.37.44
https://buytadalafil.men/# tadalafil 5 mg coupon
2022-06-27 22:55:18
Jeffreytaw:
178.159.37.105
legal to buy prescription drugs from canada <a href=" https://withoutprescription.store/# ">prescription drugs online without doctor</a> https://erectionpills.best/# top rated ed pills <a href=https://gabapentin.icu/#>neurontin from canada</a> neurontin 600 mg
2022-06-28 08:03:27
Robertpat:
178.159.37.44
https://erectionpills.best/# best ed pills online
2022-06-29 00:03:19
AndrewNew:
178.159.37.44
new ed drugs <a href=" https://erectionpills.best/# ">top ed pills</a> https://erectionpills.best/# buying ed pills online <a href=https://withoutprescription.store/#>buy canadian drugs</a> discount prescription drugs
2022-06-29 05:28:21
ThomasPaf:
178.159.37.60
neurontin 900 mg <a href=" https://gabapentin.icu/# ">neurontin price</a> https://erectionpills.best/# buying ed pills online <a href=https://diflucan.icu/#>buy diflucan without script</a> candida diflucan
2022-06-29 06:03:36
MichealBuiff:
178.159.37.60
<a href=https://cipro.best/#>ciprofloxacin over the counter</a> ciprofloxacin mail online
2022-06-29 09:48:16
Jefferyvat:
178.159.37.105
medicine for impotence <a href=" https://erectionpills.best/# ">ed medication</a>
2022-06-29 16:00:18
Jeffreytaw:
178.159.37.105
buy diflucan generic <a href=" https://diflucan.icu/# ">diflucan 150 mg tablets</a> https://withoutprescription.store/# anti fungal pills without prescription <a href=https://cipro.best/#>п»їcipro generic</a> ciprofloxacin mail online
2022-06-29 17:14:35
IsiahJow:
178.159.37.142
ciprofloxacin mail online <a href=" https://cipro.best/# ">ciprofloxacin generic price</a>
2022-06-29 19:42:55
Robertpat:
178.159.37.44
https://diflucan.icu/# can i buy diflucan from canada
2022-06-30 08:07:28
Jefferyvat:
178.159.37.105
neurontin 400 mg <a href=" https://gabapentin.icu/# ">neurontin 50 mg</a>
2022-06-30 23:37:34
ThomasPaf:
178.159.37.60
neurontin 100mg cap <a href=" https://gabapentin.icu/# ">buy neurontin 100 mg</a> https://cipro.best/# ciprofloxacin generic price <a href=https://cipro.best/#>buy generic ciprofloxacin</a> ciprofloxacin
2022-07-01 01:17:43
Jeffreytaw:
178.159.37.105
compare ed drugs <a href=" https://erectionpills.best/# ">new treatments for ed</a> https://erectionpills.best/# ed drugs list <a href=https://cipro.best/#>cipro for sale</a> where can i buy cipro online
2022-07-01 12:53:38
Robertpat:
178.159.37.44
https://cipro.best/# ciprofloxacin over the counter
2022-07-01 16:21:40
Jefferyvat:
178.159.37.105
canadian pharmacy <a href=" https://withoutprescription.store/# ">canadian drugstore online</a>
2022-07-02 07:19:32
ThomasPaf:
178.159.37.60
buy neurontin uk <a href=" https://gabapentin.icu/# ">neurontin 400 mg tablets</a> https://cipro.best/# cipro 500mg best prices <a href=https://cipro.best/#>buy generic ciprofloxacin</a> buy generic ciprofloxacin
2022-07-02 15:48:50
MichealBuiff:
178.159.37.60
<a href=https://gabapentin.icu/#>neurontin 100 mg caps</a> neurontin prices generic
2022-07-02 19:59:51
IsiahJow:
178.159.37.142
best erectile dysfunction pills <a href=" https://erectionpills.best/# ">ed drugs compared</a>
2022-07-02 21:22:23
Robertpat:
178.159.37.44
https://erectionpills.best/# buy ed pills online
2022-07-03 00:27:29
Jeffreytaw:
178.159.37.105
neurontin 100mg discount <a href=" https://gabapentin.icu/# ">buy neurontin online no prescription</a> https://diflucan.icu/# cost of diflucan in india <a href=https://diflucan.icu/#>diflucan over the counter pill</a> how to buy diflucan over the counter
2022-07-03 08:45:23
AndrewNew:
178.159.37.44
how much is generic neurontin <a href=" https://gabapentin.icu/# ">buy neurontin online uk</a> https://diflucan.icu/# diflucan otc <a href=https://withoutprescription.store/#>buy prescription drugs without doctor</a> pain meds without written prescription
2022-07-03 16:43:30
Jeffreytaw:
178.159.37.105
best erection pills <a href=" https://erectionpills.best/# ">mens erection pills</a> https://cipro.best/# buy cipro <a href=https://gabapentin.icu/#>generic neurontin cost</a> neurontin buy from canada
2022-07-04 06:18:33
Robertpat:
178.159.37.44
https://withoutprescription.store/# the canadian drugstore
2022-07-04 09:04:53
Jefferyvat:
178.159.37.105
ed pills that work <a href=" https://erectionpills.best/# ">ed drugs list</a>
2022-07-04 23:32:53
Robertpat:
178.159.37.44
https://withoutprescription.store/# discount prescription drugs
2022-07-05 17:58:26
ThomasPaf:
178.159.37.60
buy canadian drugs <a href=" https://withoutprescription.store/# ">cvs prescription prices without insurance</a> https://erectionpills.best/# male ed pills <a href=https://diflucan.icu/#>diflucan 200 mg daily</a> can you purchase diflucan over the counter
2022-07-05 18:47:01
IsiahJow:
178.159.37.142
neurontin 300 mg buy <a href=" https://gabapentin.icu/# ">neurontin 100 mg cap</a>
2022-07-05 23:10:43
Jeffreytaw:
178.159.37.105
diflucan 100 <a href=" https://diflucan.icu/# ">diflucan usa</a> https://cipro.best/# buy cipro online canada <a href=https://cipro.best/#>buy cipro online canada</a> buy cipro cheap
2022-07-06 02:16:28
Michaelcog:
178.159.37.105
clomid coupon <a href=" https://clomidonline.icu/# ">buy clomid</a>
2022-07-07 07:08:32
Stevendrync:
178.159.37.44
https://edpills.best/# cures for ed
2022-07-08 00:36:27
ThomasPaf:
178.159.37.60
buy stromectol <a href=" https://stromectol.life/# ">stromectol for sale</a> https://stromectol.life/# ivermectin cream cost <a href=https://drugsonline.store/#>buying ed pills online</a> prescription drugs online without doctor
2022-07-08 02:07:35
DanielReimb:
178.159.37.60
<a href=https://clomidonline.icu/#>can i purchase clomid over the counter</a> generic clomid for sale
2022-07-08 05:04:19
DanielMof:
178.159.37.44
<a href=https://drugsonline.store/#>doctors for erectile dysfunction</a> ed pills for sale
2022-07-08 06:06:23
Frankcew:
178.159.37.105
doxycycline tab india <a href=" https://doxycyclineonline.store/# ">doxycycline</a>
2022-07-09 04:16:12
ThomasPaf:
178.159.37.60
generic clomid for sale <a href=" https://clomidonline.icu/# ">clomid</a> https://doxycyclineonline.store/# purchase doxycycline <a href=https://stromectol.life/#>stromectol</a> stromectol 12 mg tablets
2022-07-09 15:00:42
Darrellhip:
178.159.37.142
ivermectin cream <a href=" https://stromectol.life/# ">generic ivermectin</a>
2022-07-09 19:50:00
Frankcew:
178.159.37.105
home remedies for ed <a href=" https://drugsonline.store/# ">ed pills cheap</a>
2022-07-10 14:07:08
Stevendrync:
178.159.37.44
https://clomidonline.icu/# buy clomid 50 mg online paypal
2022-07-10 17:54:43
ThomasPaf:
178.159.37.60
top ed pills <a href=" https://edpills.best/# ">male ed pills</a> https://drugsonline.store/# how to overcome ed naturally <a href=https://drugsonline.store/#>natural help for ed</a> remedies for ed
2022-07-11 04:07:09
DanielReimb:
178.159.37.60
<a href=https://edpills.best/#>erection pills online</a> over the counter erectile dysfunction pills
2022-07-11 07:16:07
Darrellhip:
178.159.37.142
ivermectin cream cost <a href=" https://stromectol.life/# ">order stromectol over the counter</a>
2022-07-11 09:50:58
Stevendrync:
178.159.37.44
https://drugsonline.store/# ed devices
2022-07-12 02:30:00
ThomasPaf:
178.159.37.60
best erectile dysfunction pills <a href=" https://edpills.best/# ">ed pills otc</a> https://clomidonline.icu/# clomid <a href=https://doxycyclineonline.store/#>purchase doxycycline</a> purchase doxycycline
2022-07-12 17:08:26
DanielMof:
178.159.37.44
<a href=https://doxycyclineonline.store/#>doxycycline price compare</a> purchase doxycycline
2022-07-12 19:53:41
Michaelcog:
178.159.37.105
prescription drugs online without doctor <a href=" https://drugsonline.store/# ">ed cure</a>
2022-07-12 23:49:31
RobinHom:
178.159.37.105
stromectol 12 mg tablets <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol 12 mg tablets</a>
2022-07-13 16:35:10
Phillipdaync:
178.159.37.44
stromectol 3mg tablets <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol 12 mg tablets</a>
2022-07-14 09:34:30
Allanpem:
178.159.37.60
https://stromectoltrust.com/# order stromectol over the counter
2022-07-14 12:18:32
RobinHom:
178.159.37.105
stromectol for humans for sale <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol for humans for sale</a>
2022-07-14 13:07:28
Jamessname:
178.159.37.142
https://stromectoltrust.com/# stromectol 3mg tablets
2022-07-14 14:23:23
Robertnon:
178.159.37.44
https://stromectoltrust.com/# stromectol 3 mg tablets price
2022-07-14 15:24:52
RobertoFusty:
178.159.37.60
<a href=https://stromectoltrust.com/#>stromectol 12 mg tablets</a> stromectol for humans for sale
2022-07-14 16:18:11
BrandonSlarm:
178.159.37.105
stromectol 3 mg tablet price <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol 3 mg tablets price</a>
2022-07-14 17:38:08
Phillipdaync:
178.159.37.44
order stromectol over the counter <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol 3mg tablets</a>
2022-07-15 19:05:59
Larrybak:
178.159.37.44
https://pharmacyizi.com/# online drugs
2022-07-17 00:31:52
Jefferyintof:
178.159.37.105
https://pharmacyizi.com/# online drug store
2022-07-17 02:00:44
SteveORDIT:
178.159.37.60
<a href=https://pharmacyizi.com/#>cheap ed drugs</a> ed remedies that really work
2022-07-17 05:03:12
Jefferyintof:
178.159.37.105
https://pharmacyizi.com/# ed meds online
2022-07-18 07:03:44
Larrybak:
178.159.37.44
https://pharmacyizi.com/# how to overcome ed naturally
2022-07-18 09:57:09
KevinExome:
178.159.37.105
https://pharmacyizi.com/# ed meds online without doctor prescription
2022-07-18 16:12:29
SteveORDIT:
178.159.37.60
<a href=https://pharmacyizi.com/#>canada ed drugs</a> ed pills that work quickly
2022-07-18 17:59:10
Richardwex:
178.159.37.142
best non prescription ed pills <a href=" https://pharmacyizi.com/# ">ed dysfunction</a>
2022-07-19 15:35:30
Larrybak:
178.159.37.44
https://pharmacyizi.com/# ed meds online without doctor prescription
2022-07-19 19:05:23
Jefferyintof:
178.159.37.105
https://pharmacyizi.com/# viagra without doctor prescription amazon
2022-07-21 00:38:23
SteveORDIT:
178.159.37.60
<a href=https://pharmacyizi.com/#>natural ed medications</a> ed cures that work
2022-07-21 09:01:33
RichardpaX:
178.159.37.105
https://allpharm.store/# online pharmacies uk
2022-07-21 14:05:28
Keitherage:
178.159.37.60
<a href=https://allpharm.store/#>Viagra with Duloxetine</a> Eldepryl
2022-07-22 01:55:39
Thomaslot:
178.159.37.60
https://erectionpills.shop/# top erection pills
2022-07-22 14:44:46
PillPymn:
178.159.37.105
tadalafil without a doctor's prescription <a href=" https://canadiandrugs.best/# ">non prescription ed drugs</a>
2022-07-22 20:40:23
Geraldunoks:
178.159.37.44
<a href=https://canadiandrugs.best/#>ed drugs online from canada</a> sildenafil without a doctor's prescription
2022-07-23 20:39:08
PillPymn:
178.159.37.105
buy canadian drugs <a href=" https://canadiandrugs.best/# ">canadian online drugs</a>
2022-07-24 01:20:20
Thomaslot:
178.159.37.60
https://erectionpills.shop/# cheap ed drugs
2022-07-24 09:20:01
EarnestFloth:
178.159.37.142
canadian pharmacy ltd <a href=" https://onlinepharmacy.men/# ">mail order pharmacy</a>
2022-07-24 18:20:35
GeorgeHeapy:
178.159.37.142
https://allpharm.store/# Duricef
2022-07-24 19:34:17
RichardpaX:
178.159.37.105
https://erectionpills.shop/# ed treatment pills
2022-07-25 03:50:26
Geraldunoks:
178.159.37.44
<a href=https://erectionpills.shop/#>medication for ed</a> male erection pills
2022-07-25 05:38:54
Keitherage:
178.159.37.60
<a href=https://allpharm.store/#>Actos</a> Actos
2022-07-25 10:59:42
MatthewEnelm:
178.159.37.44
https://allpharm.store/# Microzide
2022-07-25 14:26:12
Thomaslot:
178.159.37.60
https://erectionpills.shop/# erection pills viagra online
2022-07-25 21:27:01
GeorgeHeapy:
178.159.37.142
https://canadiandrugs.best/# cat antibiotics without pet prescription
2022-07-26 08:26:26
PillPymn:
178.159.37.105
worldwide pharmacy online <a href=" https://onlinepharmacy.men/# ">what's the best online pharmacy</a>
2022-07-26 10:55:35
Geraldunoks:
178.159.37.44
<a href=https://erectionpills.shop/#>male ed pills</a> natural ed medications
2022-07-26 14:47:08
Thomaslot:
178.159.37.60
https://allpharm.store/# Sustiva
2022-07-27 09:35:53
PillPymn:
178.159.37.105
pharmacy prescription <a href=" https://allpharm.store/# ">Zenegra</a>
2022-07-27 13:42:02
GeorgeHeapy:
178.159.37.142
https://erectionpills.shop/# best ed pills at gnc
2022-07-27 21:19:17
EarnestFloth:
178.159.37.142
mexico pharmacy order online <a href=" https://onlinepharmacy.men/# ">canadian pharmacy no prescription</a>
2022-07-28 08:54:45
Keitherage:
178.159.37.60
<a href=https://erectionpills.shop/#>ed pills for sale</a> pills for erection
2022-07-28 11:52:46
Roberthix:
178.159.37.105
stromectol pill price <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">stromectol tablets for humans</a>
2022-07-29 09:05:41
JeffreyMet:
178.159.37.44
https://stromectolbestprice.com/# ivermectin dosage for covid
2022-07-30 05:09:51
OscarRuh:
178.159.37.60
ivermectin for dogs dosage in ml <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">chicken lice treatment ivermectin</a> https://stromectolbestprice.com/# ivermectin injection for goats <a href=http://stromectolbestprice.com/#>ivermectin river blindness</a> ivermectin how long does it take to work
2022-07-30 08:02:41
CareyFraub:
178.159.37.142
<a href=http://stromectolbestprice.com/#>ivermectin cost canada</a> ivermectin and alcohol
2022-07-30 10:28:15
CharlesLef:
178.159.37.105
https://stromectolbestprice.com/# stromectol ivermectin buy <a href=http://stromectolbestprice.com/#>stromectol price usa</a> buy stromectol uk
2022-07-30 11:27:04
GeorgeBruiz:
178.159.37.60
https://stromectolbestprice.com/# ivermectin sheep drench for humans
2022-07-30 11:57:40
Roberthix:
178.159.37.105
order stromectol over the counter <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">does stromectol kill nits</a>
2022-07-30 14:08:40
JeffreyMet:
178.159.37.44
http://stromectolbestprice.com/# ivermectin buy
2022-07-31 14:30:06
Roberthix:
178.159.37.105
stromectol order <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">stromectol pills</a>
2022-07-31 18:57:05
CareyFraub:
178.159.37.142
<a href=https://stromectolbestprice.com/#>ivermectin pyrantel generic</a> ivermectin 3mg price
2022-08-01 00:46:45
Donniehex:
178.159.37.60
male enhancement products <a href=" https://drugsbestprice.com/# ">drugs that cause ed</a> https://drugsbestprice.com/# buy ed pills <a href=https://drugsbestprice.com/#>ed in young men</a> male enhancement pills
2022-08-01 11:01:05
GerardMig:
178.159.37.44
https://drugsbestprice.com/# ed meds online without doctor prescription
2022-08-02 00:06:25
Calvinpauff:
178.159.37.142
natural treatments for ed <a href=" https://drugsbestprice.com/# ">treat ed</a> https://drugsbestprice.com/# new treatments for ed
2022-08-02 00:46:48
MichaelZed:
178.159.37.44
cheap erectile dysfunction pill <a href=" https://drugsbestprice.com/# ">best natural cure for ed</a>
2022-08-02 08:56:14
Jamesabubs:
178.159.37.142
<a href=https://drugsbestprice.com/#>buy erection pills</a> top ed drugs
2022-08-02 22:32:03
Michaelbum:
178.159.37.105
https://drugsbestprice.com/# over the counter ed <a href=https://drugsbestprice.com/#>generic ed pills</a> buy prescription drugs online without
2022-08-03 02:15:13
Donniehex:
178.159.37.60
erectile dysfunction drugs <a href=" https://drugsbestprice.com/# ">ed pills that work</a> https://drugsbestprice.com/# ed meds online pharmacy <a href=https://drugsbestprice.com/#>ambien without a doctor's prescription</a> how to help ed
2022-08-03 05:55:29
GerardMig:
178.159.37.44
https://drugsbestprice.com/# pumps for ed
2022-08-03 09:05:04
Thomassom:
178.159.37.60
https://medrxfast.com/# cheap pet meds without vet prescription
2022-08-03 09:54:53
Davidmek:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>buy prescription drugs without doctor</a> how can i order prescription drugs without a doctor
2022-08-04 09:34:24
LarryRed:
178.159.37.60
canadian drugs online <a href=" https://medrxfast.com/# ">discount prescription drugs</a> https://medrxfast.com/# best ed pills non prescription <a href=https://medrxfast.com/#>comfortis for dogs without vet prescription</a> ed meds online canada
2022-08-04 10:37:05
DarnellBuich:
178.159.37.105
anti fungal pills without prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">legal to buy prescription drugs from canada</a>
2022-08-04 18:27:08
Davidmek:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>canadian drugs</a> canadian online drugs
2022-08-05 22:55:21
Thomassom:
178.159.37.60
https://medrxfast.com/# non prescription erection pills
2022-08-06 14:09:57
DarnellBuich:
178.159.37.105
cvs prescription prices without insurance <a href=" https://medrxfast.com/# ">prescription drugs without prior prescription</a>
2022-08-07 04:11:18
LarryRed:
178.159.37.60
the canadian drugstore <a href=" https://medrxfast.com/# ">canadian online drugs</a> https://medrxfast.com/# pain medications without a prescription <a href=https://medrxfast.com/#>pain meds online without doctor prescription</a> prescription drugs
2022-08-07 10:45:17
Davidmek:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>buy prescription drugs without doctor</a> ed meds online canada
2022-08-07 16:08:59
WilliamGoolf:
178.159.37.105
https://medrxfast.com/# canadian online drugs <a href=https://medrxfast.com/#>dog antibiotics without vet prescription</a> cat antibiotics without pet prescription
2022-08-08 06:44:12
DarnellBuich:
178.159.37.105
buy prescription drugs <a href=" https://medrxfast.com/# ">canadian drugs</a>
2022-08-08 09:26:39
LarryRed:
178.159.37.60
comfortis without vet prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">prescription drugs</a> https://medrxfast.com/# buy prescription drugs from canada cheap <a href=https://medrxfast.com/#>best canadian pharmacy online</a> tadalafil without a doctor's prescription
2022-08-08 22:50:31
Davidmek:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>prescription drugs without prior prescription</a> buy prescription drugs from canada cheap
2022-08-09 05:56:20
DustinHot:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# buy anti biotics without prescription
2022-08-09 10:19:40
DarnellBuich:
178.159.37.105
how to get prescription drugs without doctor <a href=" https://medrxfast.com/# ">prescription drugs online</a>
2022-08-09 14:10:28
DarrellFlano:
178.159.37.142
how can i order prescription drugs without a doctor <a href=" https://medrxfast.com/# ">canadian drugstore online</a> https://medrxfast.com/# pain meds online without doctor prescription
2022-08-10 14:25:04
LarryRed:
178.159.37.60
buy prescription drugs <a href=" https://medrxfast.com/# ">buy prescription drugs from canada cheap</a> https://medrxfast.com/# canadian drug prices <a href=https://medrxfast.com/#>pain medications without a prescription</a> best canadian online pharmacy
2022-08-10 16:48:15
DarnellBuich:
178.159.37.105
best ed pills non prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">canadian online drugstore</a>
2022-08-10 18:54:15
Davidmek:
178.159.37.142
<a href=https://medrxfast.com/#>canadian drugs</a> pain meds without written prescription
2022-08-10 19:01:33
WilliamGoolf:
178.159.37.105
https://medrxfast.com/# prescription meds without the prescriptions <a href=https://medrxfast.com/#>canadian drug prices</a> how to get prescription drugs without doctor
2022-08-11 20:35:47
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
 • 2022-03-29
 • 2022-03-29
 • 2021-08-12
 • 2021-08-12
 • 2021-03-04
Эрэн сурвалжилж байна